Skip to Content

Klanten

PriceWaterhouseCoopers

PriceWaterhouseCoopers

Personeel PricewaterhouseCoopers stuurt berichten naar scherm

Een personeelsbijeenkomst van PricewaterhouseCoopers, ongeveer 1000 aanwezigen, werd op het Mediapark in Hilversum georganiseerd.

Gedurende de dag werd aan het publiek gevraagd om van zichzelf de vijf slechtste eigenschappen op papier te zetten. De slechtste, van de vijf eigenschappen, verstuurde ze vervolgens naar het scherm. Ieder bericht eindigde met de naam van de persoon en de berichten waren voor iedereen zichtbaar. Er ontstond een leuke sfeer en de saamhorigheid groeide.